Defelsko

 PosiTector body เป็นเครื่องวัดที่ถูกออกแบบมาให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลไปตามการใช้งานตามแต่ละประเภทของ PosiTector probe ไม่ว่าจะเป็น การวัดความหนาของผิวเคลือบ (Coating thickness gage), การวัดค่าพื้นผิว (Surface profile gage), การวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew point meter), การวัดความแข็งหรือความหนาด้วยอัลตราโซนิค และอื่นๆอีก ซึ่งตัวเครื่องมีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก และให้ผลการวัดที่แม่นยำ

PosiTector Probes
DeFelsko Coating Thickness
DeFelsko Inspection Instruments
Surface Profile

Surface Profile

สำหรับการวัดความเรียบพื้นผิวและบันทึกค่าตำแหน่งสูงสุดถึงต่ำสุด เพื่อวิเคราะห์ก่อนทำการเคลือบ

Environmental

Environmental

เครื่องวัดจุดน้ำค้างและบันทึกสภาพอากาศ วัดค่า Humidity, Air Temp., Surface Temp.

salt contamination

Salt contamination

สำหรับวัดค่าความเข้มข้นของเกลือที่ละลายได้บนพื้นผิวโลหะโดยใช้วิธี Bresle Method

Concrete moisture

Concrete moisture

สำหรับวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิในแผ่นพื้นคอนกรีต ส่งผลการวัดผ่าน Bluetooth

Hardness

Hardness

สำหรับวัดค่าความแข็งของโลหะอ่อน, ไฟเบอร์กลาส, พลาสติกและยาง

Wall Thickness

Wall Thickness

สำหรับวัดค่าความหนาของผนังวัสดุ เช่น เหล็ก, พลาสติก และอื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยีอัลตราโซนิค

Pinhole Porosity

Pinhole Porosity

ตรวจสอบความไม่สม่ำเสมอบนผิวเคลือบ โดยรวมถึงการตรวจสอบรูพรุน, รอยแตก และจุดที่พื้นผิวบาง

Pull-off Adhesion

Pull-off Adhesion

สำหรับวัดค่าการยึดติดในการเคลือบผิวของ โลหะ, ไม้, คอนกรีต และพื้นผิวอื่น ๆ

PosiTector body เป็นเครื่องวัดที่ถูกออกแบบมาให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลไปตามการใช้งานตามแต่ละประเภทของ PosiTector probe ไม่ว่าจะเป็น การวัดความหนาของผิวเคลือบ (Coating thickness gage), การวัดค่าพื้นผิว (Surface profile gage), การวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew point meter), การวัดความแข็งหรือความหนาด้วยอัลตราโซนิค และอื่นๆอีก ซึ่งตัวเครื่องมีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก และให้ผลการวัดที่แม่นยำ

DeFelsko Coating Thickness: เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบรุ่นต่าง ๆ ของ Defelsko

ความหนาผิวเคลือบ หรือ Dry Film Thickness (DFT) เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญมากต่อคุณภาพของสินค้า, การควบคุมกระบวนการผลิต และการจัดการกับต้นทุน ซึ่งการวัดค่าความหนาผิวเคลือบนั้นสามารถเลือกเครื่องวัดความหนาผิวเคลือบให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะ เช่น

Coating Thickness Gages: เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

PosiTector 6000 เหมาะสำหรับการวัดความหนาของการเคลือบผิวหรือความหนาของฟิล์มสีที่ถูกเคลือบอยู่บนวัสดุ 3 รูปแบบ ได้แก่

1.โลหะ (Ferrous)
2.อโลหะหรือไม่เป็นโลหะ (Non-Ferrous)
3.สแตนเลส (Combination)

โดยผู้ใช้งานต้องเลือกว่าจะนำไปวัดบนวัสดุรูปแบบใดจากทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวมา แล้วจึงมาดูที่ช่วงการวัดว่าครอบคลุมกับการนำไปใช้งานหรือไม่ จากนั้นจึงเลือกลักษณะของโพรบให้ตรงกับรูปแบบการใช้งาน เช่น การวัดในจุดที่เข้าถึงยากเลือกหัวโพรบแบบขนาดเล็ก หรือการวัดในมุมอับก็สามารถเลือกหัวโพรบแบบงอ 90 องศา เป็นต้น

ปากกาวัดความหนาผิวเคลือบ เช่น งานเคลือบสี, งานชุบ และงานชุบสังกะสี เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กและยากต่อการเข้าถึงหรือมีความร้อนสูง

เกจวัดความหนาผิวเคลือบ สำหรับงานเคลือบประเภท Paint, Enamel, Galvanizing, Metalizing, Plating และอื่น ๆ ที่ถูกเคลือบอยู่บนเหล็ก

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบดิจิตอลรุ่นประหยัด สำหรับการวัดความหนาของการเคลือบผิวหรือความหนาของฟิล์มสี โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบการใช้งาน 2 รูปแบบ

เหมาะสำหรับการวัดความหนาของการเคลือบผิวหรือความหนาของฟิล์มสี ที่ถูกเคลือบอยู่บนวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ โดยใช้เทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์ซึ่งจะไม่ทำลายพื้นผิวของวัสดุ

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบที่สามารถวัดการเคลือบผิวของงานพ่นสี (Powder Coating) ก่อนที่จะนำชิ้นงานเข้าสู่การอบสี ตัวเครื่องใช้เทคโนโลยีอัลตราโซนิก วัดค่าได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงาน

หวีที่ใช้ในการตรวจสอบความหนาของผิวเคลือบที่ผ่านกระบวนการพ่นสีก่อนที่จะนำชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการอบแห้ง รองรับการใช้งานกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีขนาด, รูปร่าง และพื้นผิวที่หลากหลาย

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ (COATING THICKNESS GAUGE)

COATING THICKNESS GAUGE(เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ หรือ สีที่อยู่บนโลหะ)

◼ การเลือกเครื่องมาใช้งาน ◼ ตารางการเปรียบเทียบหน่วยการวัด ◼ ตัวอย่างการใช้งาน ◼ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: COATING THICKNESS GAUGE (เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบหรือสีที่อยู่บนโลหะ) เครื่องมือวัด ค่าความหนาของผิวเคลือบ เช่น งานชุบ, งานพ่น วัดได้ทั้งบน Ferrous(วัสดุที่เป็นเหล็ก) Non Ferrous (วัสดุที่ไม่ใช่เหล็กหรือเรียกอีกอย่างว่าอโลหะ) ใช้งานง่าย สามารถ Set Zero กับผิวชิ้นงานดิบได้ การ set zero กับผิวงานดิบคือการทำให้ตัวชิ้นงานมีค่าเท่ากับ0เพื่อที่ตัวเครื่องสามารถอ่านค่าของสีที่เคลือบอยู่บนชิ้นงานได้แม่นยำมากขึ้น

การเคลือบผิว มีกี่ประเภท | Coating Method

การเคลือบผิว มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อป้องกันเนื้อผิววัสดุจากมลภาวะต่างๆ เช่น ความชื้น น้ำ ฝุ่นผง ลม และสารเคมีภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนั้นการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบ เช่น สี แลกเกอร์ ชุบโลหะ ยังช่วยให้วัสดุแลดูเงางาม มีสีสันโดดเด่นสะดุดตา พร้อมทั้งยังสามารถตกแต่งลวดลายให้สวยงามยิ่งขึ้น และนอกจากสามารถป้องกันเนื้อวัสดุ “การเคลือบผิว” ยังช่วยให้ชิ้นงาน แข็งแรง ทนทาน รวมไปถึงอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นอีกด้วย “การตรวจสอบมาตรฐานความหนาผิวเคลือบต้องใช้เครื่องมือวัดเฉพาะทาง คือ…”

แนะนำและอธิบายวิธีการสั่ง Positector 6000 แบบชุด Set

โพรบและเครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ Positector 6000 นั้นโดยปกติส่วนใหญ่แล้ว ตัวเครื่องและโพรบลูกค้าจะนิยมสั่งแยกกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน หรือขึ้นอยู่ปัจจัยด้านงบประมาณของลูกค้า

การวัดความหนาผิวเคลือบด้วย Ultrasonic

เในการวัดความหนาผิวเคลือบนั้น มีความสำคัญกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สูงมาก เพราะความหนาของผิวเคลือบนั้นส่งผลต่ออายุการใช้งานหรือแม้แต่คุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งในการควบคุมความหนาผิวเคลือบให้คงที่ก็จะส่งผลต่อในส่วนของต้นทุนการผลิตไปด้วย โดยส่วนใหญ่เราจะเห็นตัวผิวเคลือบกันอยู่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ความหนาสี, ลักษณะพื้นผิว (Surface profile) ต่าง ๆ , การเคลือบเงา เป็นต้น

แนะนำการใช้งานเครื่องวัดความหนา ให้กับโรงงานทำถังน้ำ

LEGATOOL เราได้ออกไปทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความหนา (Thickness Gages) โดยเป็นการวัดความหนาของถังน้ำ ในกรณีนี้ทางโรงงานต้องการทราบความหนาของถังน้ำแต่ละอัน หรือในบริเวณจุดที่ต้องการตรวจสอบ ว่ามีความหนาตรงตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อคุณภาพของการผลิตให้ออกมาตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ

10 เรื่องสำคัญที่ควรรู้ เพื่อทำให้เรามั่นใจว่า การอ่านค่าจากเครื่อง DFT มีความแม่นยำ

◼ 1. เราสามารถสอบเทียบเองได้มั้ย? ◼ 2. เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องตรวจสอบเครื่องมือวัด ◼ 3. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวัด ◼ 4. การวัดบริเวณขอบชิ้นงาน ◼ 5. การปรับค่าสำหรับการวัดพื้นผิวเบื้องต้น ◼ 6. การเก็บสะสมค่าความผิดพลาด (Error) ◼ 7. การตรวจสอบหัววัด (Probe) ◼ 8. ลักษณะการจับหัววัด ◼ 9. การประเมินสภาพแวดล้อมการทำงาน ◼ 10. แค่ครั้งเดียว…คงไม่เพียงพอ

DeFelsko Inspection Instruments: เครื่องมือวัดรูปแบบอื่น ๆ ของ Defelsko

Surface Profile

Surface Profile

สำหรับการวัดความเรียบพื้นผิวและบันทึกค่าตำแหน่งสูงสุดถึงต่ำสุด เพื่อวิเคราะห์ก่อนทำการเคลือบ

Environmental

Environmental

เครื่องวัดจุดน้ำค้างและบันทึกสภาพอากาศ วัดค่า Humidity, Air Temp., Surface Temp.

Salt contamination

salt contamination

สำหรับวัดค่าความเข้มข้นของเกลือที่ละลายได้บนพื้นผิวโลหะโดยใช้วิธี Bresle Method

Concrete moisture

Concrete moisture

สำหรับวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิในแผ่นพื้นคอนกรีต ส่งผลการวัดผ่าน Bluetooth

Hardness

Hardness

สำหรับวัดค่าความแข็งของโลหะอ่อน, ไฟเบอร์กลาส, พลาสติกและยาง

Wall Thickness

Wall Thickness

สำหรับวัดค่าความหนาของผนังวัสดุ เช่น เหล็ก, พลาสติก และอื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยีอัลตราโซนิค

Pinhole Porosity

Pinhole Porosity

สำหรับตรวจสอบหาจุดผิดปกติบนผิวเคลือบ รวมถึงการตรวจสอบรูพรุน, รอยแตก และจุดที่มีพื้นผิวบางกว่าปกติ

Pull-off Adhesion

Pull-off Adhesion

สำหรับวัดค่าการยึดติดในการเคลือบผิวของ โลหะ, ไม้, คอนกรีต และพื้นผิวอื่น ๆ