เกจตั้งศูนย์ หางปลาวัดองศา

เกจตั้งศูนย์ หางปลาวัดองศา

เกจตั้งศูนย์ หางปลาวัดองศา ใช้สำหรับวัดมุมในการกลึงเกลียวสามเหลียมและใช้ตั้งมีดกลึงเกลียวสามเหลียม โดยส่วนใหญ่จะมีมุมรวมยอดเกลียว 60 องศา ยกเว้นเกลียววิตเวอตมีมุมรวม 55 องศา

เลือกซื้อตาม

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List