ไดอัลเกจ

ไดอัลเกจ

ไดอัลเกจ (Dial Gauges) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวัดระดับในการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งไดอัลเกจสามารถให้ค่าการวัดที่มีรายละเอียดได้สูง โดยมักจะใช้วัดระดับของเครื่องจักรในขณะที่ทำการติดตั้ง

เลือกซื้อตาม

16 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

16 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List