เกจวัดความแข็งโลหะ

เกจวัดความแข็งโลหะ

เกจวัดความแข็งโลหะ ส่วนใหญ่นั้นจะสามารถใช้หลักการวัดได้หลายประเภท เช่น Rockwell, Vickers, Shore, Brinell ในการทดสอบ ซึ่งการเลือกใช้หลักการใดในการทดสอบขึ้นอยู่กับวัตถุที่ต้องการวัดค่า

เลือกซื้อตาม

8 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

8 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List