เกจวัดความแข็งยาง & พลาสติก

เกจวัดความแข็งยาง & พลาสติก

เกจวัดความแข็งยาง & พลาสติก ส่วนใหญ่นั้นจะใช้หลักการ Shore (Shore Hardness Test) ในการทดสอบ ซึ่งวัตถุที่ใช้ในการทดสอบมีหลากหลายประเภทที่มีความแข็งต่างกันตั้งแต่วัตถุที่อ่อนนุ่มไปจนถึงแข็งมาก เช่น ยาง, elastomers, neoprene, ซิลิโคน, ไปจนถึง โลหะต่าง ๆ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นสองลักษณะคือ

Shore A เหมาะสำหรับวัตถุที่มีลักษณะอ่อนนุ่มไปจนถึงแข็ง เช่น ยาง, elastomers, neoprene, ซิลิโคน เป็นต้น
Shore D เหมาะสำหรับวัตถุที่มีลักษณะแข็งระดับกลางไปจนถึงแข็งมาก เช่น epoxies, พลาสติกแข็ง, PVC, acrylic เป็นต้น

เลือกซื้อตาม

15 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

15 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List