เทปวัด

เทปวัด

เทปวัด (Measuring Tape) คือ เทปวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter Tape) สำหรับการวัดท่อหรือวัตถุทรงกลม และ เทปวัดขนาดเส้นรอบวง (PI Tape)

สำหรับการใช้งานนั้นเพียงแค่นำเทปมาวัดรอบวัตถุทรงกลมที่ต้องการวัด และสามารอ่านค่าเส้นผ่านศูนย์กลางได้ทันที ส่วนการวัดเส้นรอบวงให้กลับด้านเทปในการอ่านค่า

เลือกซื้อตาม

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List