เครื่องวัดความเรียบพื้นผิว

ประสิทธิภาพการเคลือบผิวนั้นมีความสัมพันธ์กับรูปแบบพื้นผิวบนพื้นผิวของเหล็ก DeFelsko มีอุปกรณ์ที่สามารถวัดและวิเคาระห์รูปแบบพื้นผิว ถึงจุดสูงสุดของพื้นผิวและจุดต่ำสุดของผื้นผิว (Peak to valley surface profile height) ก่อนไปสู่กระบวนการเคลือบผิว

ทำไมการวัดโปรไฟล์พื้นผิวหรือรูปแบบพื้นผิวเป็นสิ่งสำคัญ?

เหล็กส่วนมากก่อนการทาสีจะต้องทำความสะอาดโดยการขัด หรือการกัดก่อนพื้นผิวก่อนนำมาทาสีหรือเคลือบ จึงทำให้ผิวของชิ้นงานเกิดจุดสูงสุดของพื้นผิวและจุดต่ำสุดของผื้นผิว (Peak to valley surface profile height) ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติงานของสารเคลือบป้องกัน ส่วนที่สูงเกินไปของพื้นผิวเหล็กอาจได้รับความคุ้มครองไม่เพียงพอและอาจเป็นสนิมก่อนเวลาอันควรได้ อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลเหล่านี้ควรตรวจวัดรูปแบบพื้นผิว (Surface profile) ก่อนการเคลือบผิวเพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามมาตฐานที่เราตั้งไว้

Coating Thickness Gages
เลือกซื้อตาม

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List