เครื่องวัดความหนาด้วยอัลตร้าโซนิค

เครื่องวัดความหนาด้วยอัลตร้าโซนิค

เครื่องวัดความหนาด้วยอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Thickness Gauges) สำหรับวัดความหนาของวัตถุ เช่น โลหะ, อลูมิเนียม, พลาสติก, ความหนาท่อ PVC และอื่น ๆ โดยอาศัยหลักการในการวัดคือ ส่งคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านวัตถุที่ต้องการวัด เมื่อคลื่นเสียงสะท้อนกลับมาอีกฝั่งของวัตถุ จึงได้ค่าความหนา

สำหรับการวัดค่าความหนาของผนังวัสดุ เช่น เหล็ก, พลาสติก และอื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีอัลตราโซนิค หลักการวัดคือ ส่งคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านชิ้นงาน แล้วจึงจะสะท้อนกลับมาอีกฝั่งของชิ้นงาน จึงได้ค่าความหนา เหมาะสำหรับการวัดความหนา และตรวจสอบผลกระทบของการกัดกร่อน ของถังท่อหรือโครงสร้าง

PosiTector UTG C (Corrosion)

PosiTector UTG C (Corrosion) โพรบแบบ Single echo ด้วยระบบ dual-element transducer ที่โฟกัส V-path และทำการชดเชยค่า V-path เพื่อความแม่นยำในการวัดความหนาของโลหะโดยเฉพาะการกัดกร่อนที่รุนแรง

PosiTector UTG M (Multi-echo)

PosiTector UTG M (Multi-echo) โพรบแบบ Multi-echo โพรบทำงานด้วยระบบ single element transducer เพื่อวัดความหนาของโลหะได้อย่างแม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องทำลายผิวเคลือบของวัตถุนั้น ๆ

ดูสินค้า Defelsko Positector UTG Series วัดความหนาด้วยอัลตร้าโซนิค

คำถามที่พบบ่อยประจำหมวดเครื่องวัดความหนาด้วยอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic thickness gauges)

คำถามที่ ➊: สามารถสอบเทียบได้หรือไม่?ดูคำตอบ [Click]
"สามารถทำได้" ซึ่งในการส่งสอบเทียบนั้น สามารถสอบเทียบได้เฉพาะโพรบเท่านั้น
นอกจากนี้ยังสามารถสอบเทียบได้ด้วยตนเองโดยใช้ Step Blocks ในการสอบเทียบ
Step Blocks มีให้เลือกซื้อ 2 หน่วยคือ mil กับ mm. หากลูกค้าต้องการส่ง Step Blocks มาสอบเทียบก็สามารถทำได้เช่นกัน
คำถามที่ ➋: โพรบ Ultrasonic thickness gauges มีรับประกันไหม?ดูคำตอบ [Click]
"มีรับประกัน 2 ปี"
สินค้าของยี่ห้อ Defelsko นั้นรับประกันพิเศษถึง 2 ปี จึงทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพ และบริการได้เป็นอย่างดี
คำถามที่ ➌: ช่วงต่ำสุดที่สามารถวัดได้กี่ไมครอน?ดูคำตอบ [Click]
ช่วงต่ำสุดที่สามารถวัดได้นั้น 1,000 micron หรือ 1.00 mm.นั่นเอง
ซึ่งโพรบที่สามารถวัดค่าต่ำสุดนี้ได้ มี 2 รุ่นคือ โพรบ PRB-UTGC-C และ โพรบ PRB-UTG-CX นั่นเอง
คำถามที่ ➍: โพรบสามารถทนความร้อนได้กี่องศาเซลเซียส?ดูคำตอบ [Click]
โพรบ UTG. สามารถใช้งานได้ที่ช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง 150°C โดยแบ่งลักษณะการวัดออกเป็น 2 รูปแบบคือ
การวัดแบบต่อเนื่อง รองรับการใช้งานได้ที่ช่วงอุณหภูมิ -20 to 55°C
การวัดแบบไม่ต่อเนื่อง รองรับการใช้งานได้ที่ช่วงอุณหภูมิ -40 to 150°C (ในการวัดในครั้งถัดไปหากหัวโพรบร้อนมากจำเป็นต้องพักให้หัวโพรบเย็นลงก่อน)
คำถามที่ ➎: มี Calibration certificate มาพร้อมกับสินค้าหรือไม่?ดูคำตอบ [Click]
Calibration certificate นั้น มีมาเฉพาะสินค้าที่เป็นโพรบเท่านั้น
แต่ในส่วนของ Gage body ไม่ว่าจะเป็น Standard Model หรือ Advanced Model จะไม่มี Calibration certificate มาด้วย
คำถามที่ ➏: เราสามารถเลือก Material ที่จะวัดได้หรือไม่?ดูคำตอบ [Click]
Material

"สามารถทำได้"

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือก Material ของวัตถุที่จะทำการวัดค่าความหนาง่าย ๆ
เพียง 3 ขั้นตอนคือ
1. เลือก Material จากเมนู Cal Settings
2. กดขึ้น-ลงเพื่อเลือก Material.
3. กด Material เพื่อยืนยัน Material ที่ต้องการ และเลือก exit. เพื่อออกไปสู่โหมดการวัด

สามารถดูรายละเอียดของ Material แต่ละชนิดได้จากภาพประกอบ

คำถามที่ ➐: สินค้าเป็นของประเทศอะไร?ดูคำตอบ [Click]
สินค้ายี่ห้อ DeFelsko เป็นสินค้านำเข้าจาก New York | United States of America (USA)
จึงทำให้มั่นใจได้ถึงมาตรฐานและคุณภาพ
Material
คำถามที่ ➑: วัดค่าสูงสุดได้กี่ไมครอน?ดูคำตอบ [Click]
ในการวัดความหนาด้วยอัลตร้าโซนิคนั้น สามารถวัดค่าความหนาได้สูงสุดที่ 125 mm. หรือ 125,000 micron ซึ่งเป็นการวัดค่าในโหมด Single Echo เท่านั้น
หากเป็นโหมด Multiple Echo จะวัดได้สูงสุดที่ความหนา 60 mm. หรือ 60,000 micron นั่นเอง
คำถามที่ ➒: ทำไมโพรบกับตัวเครื่องถึงขายแยก?ดูคำตอบ [Click]
PosiTector Probes
PosiTector นั้นเป็นเครื่องที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับโพรบที่ใช้ในการวัดที่หลากหลาย
ซึงมีประมาณ 8 รูปแบบการใช้งาน
ยกตัวอย่างเช่น
ในกรณีทีผู้ใช้งานมีตัวเครื่อง Gage body อยู่แล้วก็สามารถซื้อโพรบที่เป็นชนิดรูปแบบการวัดอื่น
มาใช้งานรวมกับ Gage body ได้ทันที่

จะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งตัว Gage body และ โพรบ พร้อมกันช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสำดวกไม่ต้องพกพาหลาย ๆ เครื่องในการออกไปใช้งานนั่นเอง

DeFelsko Inspection Instruments

Coating Thickness

Coating Thickness

สำหรับการวัดค่าความหนาของผิวเครือบที่อยู่บนวัสดุที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะ

Surface Profile

Surface Profile

สำหรับการวัดความเรียบพื้นผิวและบันทึกค่าตำแหน่งสูงสุดถึงต่ำสุด เพื่อวิเคราะห์ก่อนทำการเคลือบ

Environmental

Environmental

เครื่องวัดจุดน้ำค้างและบันทึกสภาพอากาศ วัดค่า Humidity, Air Temp., Surface Temp.

salt contamination

Salt contamination

สำหรับวัดค่าความเข้มข้นของเกลือที่ละลายได้บนพื้นผิวโลหะโดยใช้วิธี Bresle Method

Concrete moisture

Concrete moisture

สำหรับวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิในแผ่นพื้นคอนกรีต ส่งผลการวัดผ่าน Bluetooth

Hardness

Hardness

สำหรับวัดค่าความแข็งของโลหะอ่อน, ไฟเบอร์กลาส, พลาสติกและยาง

Pinhole Porosity

Pinhole Porosity

ตรวจสอบความไม่สม่ำเสมอบนผิวเคลือบ โดยรวมถึงการตรวจสอบรูพรุน, รอยแตก และจุดที่พื้นผิวบาง

Pull-off Adhesion

Pull-off Adhesion

สำหรับวัดค่าการยึดติดในการเคลือบผิวของ โลหะ, ไม้, คอนกรีต และพื้นผิวอื่น ๆ

เลือกซื้อตาม

11 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

11 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List