ประแจทอร์ค

ไประแจทอร์ค

ประแจวัดแรงบิด (Torque Wrenches) ประแจวัดแรงบิด ตัวประแจมีหน้าปัดแสดงผลของแรงบิดที่เกิดขึ้น ในการเลือกซื้อลูกค้าต้องทราบว่าต้องการช่วงการวัดที่เท่าไหร่

ประแจวัดแรงบิด เหมาะกับงานที่ต้องการเช็คหรือตรวจสอบค่าแรงบิดเพื่อควบคุมมาตรฐาน ไม่ให้น็อตหรือสกรูของท่านเกิดการเสียหาย หรือตัวน็อตหรือสกรูคลายตัวขณะใช้งาน

เลือกซื้อตาม

1 ชิ้น

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

1 ชิ้น

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List