เครื่องวัดความเร็วลมแบบคัพ

เครื่องวัดความเร็วลมแบบคัพ

เครื่องวัดความเร็วลมแบบคัพ (CUP Anemometer) เครื่องวัดความเร็วลมที่มีลักษณะเป็นถ้วยกลมครึ่งซีก 3-4 ใบ ติดอยู่กับปลายก้าน เมื่อลมพัดจะทำให้ถ้วยทั้งหมดหมุนรอบก้าน และจะคำนวณกลับมาเป็นค่าความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วยเหมาะสำหรับวัดความเร็วลมธรรมชาติ หรือ ลมหลายทิศทาง เลกะทูลเรามีจำหน่ายทั้งแบบที่ตัวเครื่องมีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ และแบบที่สามารถบันทึกข้อมูลลงบน SD Card เพื่อนำผลการวัดไปวิเคราะห์ หรือเก็บข้อมูล ดูผลการบันทึก่านโปรแกรม EXCEL ได้ทันที

เลือกซื้อตาม

8 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

8 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List