หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด

หัวเปลี่ยนสำหรับประแจวัดแรงบิด

หัวเปลี่ยนสำหรับประแจวัดแรงบิด (Addition head available) หัวเปลี่ยนสำหรับประแจวัดแรงบิดนั้นต้องใช้งานร่วมกับประแจวัดแรงบิดแบบ ประแจวัดแรงบิดแบบเปลี่ยนหัวได้ Interchangeable Head โดยในการเลือกซื้อหัวประแจลูกค้าต้องดูขนาดของ The Size of End fitting ว่าเป็นขนาดใดระหว่าง 9x12mm หรือ 14x18mm มีขนาดตรงกันกับขนาดของประแจที่ลูกค้ามีอยู่หรือไม่ เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการนำไปใช้งาน

เลือกซื้อตาม

8 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

8 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List