เครื่องทดสอบประแจทอร์ค

เครื่องทดสอบประแจทอร์ค

เครื่องทดสอบประแจทอร์ค (Torque testers) เครื่องวัดแรงบิดดิจิตอล สำหรับงาน Management ใช้ในการตววจสอบค่าแรงบิดว่าถูกต้องตามมาตรฐาน และมีความเที่ยงตรงอยู่หรือไม่ สามารถบันทึกข้อมูลได้ ตัวเครื่องทดสอบแรงบิดมาพร้อมมาพร้อมใบ Calibration Certificate จากโรงงาน

เลือกซื้อตาม

14 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

14 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List