เครื่องบันทึกแรงดันไฟฟ้า

เครื่องบันทึกไฟ

เครื่องบันทึกแรงดันไฟฟ้า จัดเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการวัดและบันทึกค่ากระแสไฟในวงจร หรือ ในระบบไฟฟ้า โดยมีทั้งรูปแบบที่ใช้หน่วยความจำภายใน, ภายนอก และ เชื่อมต่อได้แบบไร้สาย

เหมาะสำหรับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน

เลือกซื้อตาม

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List