เครื่องวัดความต้านทานดิน

เครื่องวัดความต้านทานดิน

เครื่องวัดความต้านทานดิน (Earth Resistance Meter) จัดเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าประเภทหนึ่ง มีอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

  • ⇛ การวัดค่าความต้านทานแบบปักแม่เหล็กลงบนพื้นดิน เป็นการวัดที่ได้ค่าความต้านทานที่แม่นยำ แต่ขั้นตอนการใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก เหมาะสำหรับงานบำรุงรักษา หรือ ใช้ตรวจสอบก่อนการติดตั้งสายกราวน์ เช่น ใช้วัดความต้านทานของเสาไฟฟ้า เป็นต้น
  • ⇛ การวัดความต้านทานแบบคล้องสายกราวน์ เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ประหยัดเวลาในการวัด และยังง่ายต่อการพกพา เหมาะสำหรับงานตรวจเช็คสภาพความต้านทานเบื้องต้น และใช้ในการติดตั้งสายกราวน์ในระบบ เช่น ติดตั้งสายกราวน์ของระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

ซึ่งการวัดค่าความต้านทานดินทั้ง 2 วิธี สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนกัน ทั้งนี้การเลือกใช้งานจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความถนัดของผู้ใช้งาน

เลือกซื้อตาม

8 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

8 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List