เครื่องวัดแอลซีอาร์

เครื่องวัดแอลซีอาร์

เครื่องวัดแอลซีอาร์ จัดเป็นเครื่องมือวัดที่นิยมใช้โดยทั่วไปสำหรับคนที่ทำงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วัดอุปกรณ์ภายในวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์ภายในวงจรไฟฟ้าหลัก ๆ จะมีอยู่ 3 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่

  • ⇛ L = Inductance ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า (คอยล์ หรือ แอล) โดยอาศัยหลักการสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวด จึงทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวด ซึ่งจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำขึ้น
  • ⇛ C = Capacitance ตัวเก็บประจุ (Condensor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บและคายประจุ นิยมนำมาประกอบในวงจรทางด้านไฟฟ้า
  • ⇛ R = Resistance ตัวต้านทาน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่ลดแรงดัน และจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร
เลือกซื้อตาม

11 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

11 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List