วัตต์มิเตอร์

วัตต์มิเตอร์

วัตต์มิเตอร์ (Watt Meters) เป็นเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าจริง (กิโลวัตต์) หรืออาจเรียกเป็นกำลังไฟฟ้าหรือพลังไฟฟ้าใช้งานก็ได้ เป็นกำลังไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ในการทำงานของเครื่องจักร เช่น งานที่ได้จากมอเตอร์หรือจากแสงสว่าง เป็นต้น

เลือกซื้อตาม

4 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

4 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List