ก๊าซมอนิเตอร์

ก๊าซมอนิเตอร์

พื้นที่อับอากาศ คือ พื้นที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็นพิษ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ การทำงานในพื้นที่อับอากาศต้องมีการผ่านการอบรมการทำงานอย่างถูกต้อง ที่สำคัญควรมี "เครื่องวัดก๊าซมอนิเตอร์" ที่มีมาตรฐานคอยช่วยในการตรวจสอบสภาพอากาศในระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

เลือกซื้อตาม

Items 1-24 of 48

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
หน้า
แสดงแบบ Grid List
  1. Riken Keiki GX-2009 Series เครื่องตรวจจับแก๊สอเนกประสงค์ | Multi Gas

    ฿35,000.00
    Pre-Order 30-60 days
  2. Riken Keiki GX-3R-Pro เครื่องตรวจจับแก๊สแบบพกพา

    ฿0.00
    Pre-Order 30-60 days

Items 1-24 of 48

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
หน้า
แสดงแบบ Grid List