ไซโครมิเตอร์

ไซโครมิเตอร์ (Psychrometers)

ไซโครมิเตอร์ (Psychrometer) คือ เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์แบบกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง

  • ▷ อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet Bulb) คือ อุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ตัวกระเปาะหุ้มด้วยผ้าที่ชื้น
  • ▷ อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry Bulb) คือ อุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ตัวกระเปาะอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวก

หลักการทำงาน ของ Psychrometer จะทำการคำนวณระหว่างอุณหภูมิของกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง โดยอ้างอิงจากผ้าชื้นที่หุ้มกระเปาะเปียก หากอากาศแห้งน้ำในผ้าจะระเหยออกมาทำให้อุณหภูมิของกระเปาะเปียกลดลง ในทางกลับกัน หากอากาศมีความชื้นสูงน้ำในผ้าจะไม่สามารถระเหยออกไปได้อุณหภูมิของกระเปาะเปียกก็จะใกล้เคียงกับกระเปาะแห้ง

เลือกซื้อตาม

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List