เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal detectors) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบวัสดุที่เป็นโลหะ เมื่อตรวจเจอจะมีเสียงและไฟเตือน สำหรับสแกน ร่างกาย หรือสแกนกระเป๋า หรือตรวจจับเข็มหมุด และไส้แม็คในเสื้อผ้า สำหรับงานด้านสิ่งทอ

เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจจับไม้

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List