เกจวัดน้ำยาแอร์

เกจวัดน้ำยาแอร์แบบดิจิตอล

เกจวัดน้ำยาแอร์แบบดิจิตอล เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับงาน HVAC โดยเฉพาะ HVAC คือระบบปรับอากาศภายในอาคาร ที่ถูกรวมมาจาก Heating (ระบบทำความร้อน ในต่างประเทศ) Ventilation (ระบบถ่ายเทอากาศ) และ Air Conditioning (ระบบปรับอากาศ) ซึ่งมีความสำคัญมากในการอยู่อาศัยทุกประเภท รวมไปถึง โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, ตึกสูง, โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่ง เรือ หรือ เรือดำน้ำ ก็ตาม เพื่อเป็นการควบคุมเรื่องสภาพอากาศภายในที่อยู่อาศัยให้ได้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เสมือนได้รับอากาศที่สดชื่นจากภายนอก

เกจวัดน้ำยาแอร์แบบดิจิตอล จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพราะสุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญ

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List