เครื่องวัดแรงดึง แรงผลัก

เครื่องวัดแรงดึง แรงผลัก (Force Gauges) คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดแรงระหว่างการทดสอบการดึงหรือการผลัก นิยมใช้ในงานด้านการวิจัยและพัฒนา, ห้องแล็บ, การควบคุมคุณภาพ, การผลิต และในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งแบบดิจิตอล และ อนาล็อก ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานแต่ละประเภท

ส่วนใหญ่นั้นการวัดแรงดึง แรงผลัก จะสามารถวัดค่าได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการวัดด้วยเครื่องวัดแรงดึง แรงผลัก, การวัดด้วยแท่นทดสอบแรงดึงแรงผลัก และยังสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เสริมเข้ากับเครื่องวัดหรือแท่นทดสอบเพื่อการวัดค่าในรูปแบบที่ต้องการ

เครื่องวัดแรงดึงแรงผลัก

เครื่องวัดแรงดึงแรงผลัก

แท่นทดสอบแรงดึงแรงผลัก

แท่นทดสอบแรงดึงแรงผลัก

อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดแรงดึง | แรงผลัก

อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดแรงดึง | แรงผลัก