แผ่นทดสอบแรงกดทับ

แผ่นทดสอบแรงกดทับ

แผ่นทดสอบแรงกดทับ สำหรับใช้ทดสอบแรงกดทับของเครื่องจักร เพื่อตรวจสอบน้ำหนักการกดทับว่าเท่ากันทั้งหมดหรือไม่ โดยใช้หลักการ การเปลี่ยนสีของแผ่นฟิล์ม ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งแบบ ขาว-ดำ และ แบบสี

เลือกซื้อตาม

2 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

2 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List