ซาวด์สโคป

ซาวด์สโคป

ซาวด์สโคป (Sound scope) คือ เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาสำหรับฟังรายละเอียดของเสียง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักร, มอเตอร์ ฯลฯ เพื่อตรวจสอบหรือค้นหาจุดผิดปกติ จากการฟังเสียง

เครื่องวัดเสียง ซาวด์คาลิเบรเตอร์ เครื่องวัดเสียงสะสม ซาวด์สโคป อุปกรณ์เครื่องวัดเสียง
เลือกซื้อตาม

5 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

5 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List