เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากปรอทวัดไข้ธรรมดา มาเป็นปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล อันเนื่องมาจากอันตรายของสารปรอท ซึ่งปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลนั้นมีหลายรูปแบบดังนี้

  • ⇛ แบบหนีบ โดยใช้การหนีบไว้ที่รักแร้หรือสอดไว้ใต้ลิ้นในช่องปาก
  • ⇛ แบบวัดทางหู โดยใช้ตัวปรอทสอดเข้าไปในรูหู
  • ⇛ แบบอินฟราเรด เป็นชนิดที่สะดวกสบายและรวดเร็ว เพียงแค่ยิงแสงอินฟราเรดไปที่หน้าผากเท่านั้น
เลือกซื้อตาม

9 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

9 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List