เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับติดตั้ง

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดตั้ง (Install Type Thermometers) นั้นมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ในการเลือกซื้อเพื่อนำไปใช้งานนั้นผู้ใช้งานควรดูจากความเหมาะสม ลักษณะการนำไปใช้งานว่าใช้งานรูปแบบใด เลกะทูลเรามีจำหน่ายทั้งแบบที่เป็น แบบบันทึกข้อมูลได้ | แบบไร้สายส่งสัญญาณข้อมูลด้วย Wireless หรือแบบไบเมทัล เป็นต้น หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้กับผนักงานขาย

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิแบบติดตั้ง
เครื่องควบคุมและแสดงผลอุณหภูมิ
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบติดตั้ง
ระบบควบคุมอุณหภูมิไร้สาย
ที่วัดอุณหภูมิไบเมทัลแบบติดตั้ง
ทรานสมิตเตอร์วัดอุณหภูมิแบบติดตั้ง