Our Activity

Our Activity

LEGATOOL เรามีงานบริการนอกสถานที่โดยออกไปแนะนำการใช้งานให้กับลูกค้าที่หน้างานจริง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ซึ่งเรามีทีมช่าง, ทีมบริการ และทีมติดตั้ง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อกับเราจะใช้งานได้จริงกับงานของลูกค้า และตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดหรือ ลดความกังวลว่าจะซื้อไปแล้วใช้งานไม่ได้ หากลูกค้าสนใจสามารถสอบถามได้กับทางฝ่ายขายเกี่ยวกับรายละเอียดได้เลย

แนะนำการใช้งาน Stroboscope ให้กับโรงงานปั่นเส้นด้าย

 LEGATOOL เราได้ออกไปทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความเร็วรอบ (Stroboscope) โดยเป็นการวัดความเร็วรอบของเครื่องปั่นเส้นด้าย ในกรณีนี้ทางโรงงานต้องการทราบความเร็วของกระสวยเส้นด้ายแต่ละอัน ว่าแต่ละกระสวยมีการหมุนเท่ากันหรือไม่ และมีความเร็วเท่าไหร่ในการหมุน เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักร และคุณภาพของการผลิตให้ออกมาตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ หลังจากการทดลองการใช้งานจริง ลูกค้ามีความพึงพอใจถึงผลการใช้งานเป็นอย่างดี บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น ของเราจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Introducing the Stroboscope for yarn factory
Introducing the Stroboscope for yarn factory
Introducing the Stroboscope for yarn factory
Introducing the Stroboscope for yarn factory

แนะนำการใช้งานเครื่องวัดความหนา ให้กับโรงงานทำถังน้ำ

 LEGATOOL เราได้ออกไปทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความหนา (Thickness Gages) โดยเป็นการวัดความหนาของถังน้ำ ในกรณีนี้ทางโรงงานต้องการทราบความหนาของถังน้ำแต่ละอัน หรือในบริเวณจุดที่ต้องการตรวจสอบ ว่ามีความหนาตรงตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อคุณภาพของการผลิตให้ออกมาตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ หลังจากการทดลองการใช้งานจริง ลูกค้ามีความพึงพอใจถึงผลการใช้งานเป็นอย่างดี บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น ของเราจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Introducing the Thickness Gages for Water Storage factory
Introducing the Thickness Gages for Water Storage factory
Introducing the Thickness Gages for Water Storage factory
Introducing the Thickness Gages for Water Storage factory