เกจวัดมุม

เกจวัดมุม

เกจวัดมุม ใช้สำหรับการวัดมุมของวัตถุให้ตรงตามองศาที่ต้องการ โดยการนำเกจทาบไปบนวัตถุ มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด

1 ชิ้น

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

1 ชิ้น

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List