เครื่องวัดองศา

เครื่องวัดองศา

เครื่องวัดองศา (Angle Meters) เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกเลือกใช้งานอย่างแพรหลายในการวัดองศาของวัตถุ เพราะตัวเครื่องนั้นถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการวัดองศาของวัตถุ ซึ่งส่วนมากมักนิยมใช้กับงานหลากหลายประเภท เช่น วัดองศาของเครื่องจักร, พิมพ์หล่อแบบ, และตัวเจาะต่าง ๆ เป็นต้น

ในปัจจุบัน เครื่องวัดองศา จะมีการออกแบบตามลักษณะและรูปแบบการใช้งาน แต่เราสามารถแยกได้เป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ แบบดิจิตอล ใช้งานง่าย สะดวกสบายในการอ่านค่า และแบบอนาล็อค ที่ทนทาน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

เลือกซื้อตาม

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List