เกจวัดมุมแชมเฟอร์

เกจวัดมุมแชมเฟอร์

เกจวัดมุมแชมเฟอร์ ใช้สำหรับการวัด การลบมุม หรือการเกลามุม ให้ตรงตามที่ต้องการ โดยการนำเกจทาบไปบนวัตถุที่ต้องการ มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด

4 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

4 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List