คอนทัวร์เกจ

คอนทัวร์เกจ

คอนทัวร์เกจ (Contour Gauges) ใช้สำหรับการคัดลอกแบบ ผิวงาน สัดส่วน และส่วนโค้งของวัตถุ ให้ตรงตามที่ต้องการ โดยการนำเกจทาบไปบนวัตถุ มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด

2 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

2 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List