ไมโครมิเตอร์

ไมโครมิเตอร์

ไมโครมิเตอร์ (Micrometers) เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกเลือกใช้งานอย่างแพรหลายในการวัดความกว้าง ความยาว หรือความหนาของวัตถุที่มีขนาดเล็กและต้องการความละเอียดสูง ลักษณะการใช้งานของไมโครมิเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ ไมโครมิเตอร์วัดภายนอก ใช้วัดความหนา ความกว้าง หรือเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุ ไมโครมิเตอร์วัดภายใน ใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเปิดและท่อ ไมโครมิเตอร์วัดความลึก ใช้วัดความลึกของช่องเปิด

ในปัจจุบัน ไมโครมิเตอร์ จะมีการออกแบบตามลักษณะและรูปแบบการใช้งาน แต่เราสามารถแยกไมโครมิเตอร์ได้เป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ แบบดิจิตอล ใช้งานง่าย สะดวกสบายในการอ่านค่า และแบบอนาล็อค ที่ทนทาน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

เลือกซื้อตาม

10 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

10 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List