เกจวัดรัศมี

เกจวัดรัศมี

เกจวัดรัศมี ใช้สำหรับการวัดส่วนโค้ง, ส่วนเว้า ของวัตถุหรือเครื่องจักรให้ตรงตามที่ต้องการ มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด

เลือกซื้อตาม

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List