หวีวัดเกลียว

หวีวัดเกลียว

หวีวัดเกลียว ใช้สำหรับการวัดขนาดของเกลียว ของวัตถุหรือสกรูต่าง ๆ ให้ตรงตามที่ต้องการ มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด

เลือกซื้อตาม

17 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

17 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List