เกจวัดแนวเชื่อม

เกจวัดแนวเชื่อม

เกจวัดแนวเชื่อม ใช้สำหรับการวัดแนวเชื่อม วัดมุม และวัดความสูงของวัตถุ ให้ตรงตามที่ต้องการ โดยการนำเกจทาบไปบนวัตถุ มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด

2 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

2 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List