นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางบริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน และบริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด จะจัดเก็บ บันทึก เก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าหรือสมัครเป็นสมาชิก เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน 

ข้อมูลทั่วไป

  • บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล บริษัท ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือสมัครเป็นสมาชิก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่าน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้ทุกเวลาโดยการล๊อกอินเข้าสู่ระบบ แล้วทำการแก้ไขใน "ข้อมูลบัญชีผู้ใช้"


การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

  • ในบางกรณีที่ทางบริษัทฯไม่สามารถทำการตรวจสอบตัวตนของท่านจากข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 


คุ๊กกี้

  • คุ๊กกี้หรือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจเก็บคุ๊กกี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ หากท่านไม่ประสงค์ให้คุ๊กกี้ เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์คุ๊กกี้ได้


การเก็บข้อมูล

  • บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ อาจส่งอีเมล์ถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดย เข้าไปที่ "บัญชีของฉัน"


การเปิดเผยข้อมูล

  • บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนอกจากพนักงานที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ในการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการสั่งซื้อสินค้า รายการส่งเสริมการขาย หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขาย ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะทำการขออนุญาตจากท่านก่อน


ความปลอดภัยของข้อมูล

  • ความปลอยภัยในบัญชีของท่านในการใช้งาน www.legatool.com นั้น ขึ้นอยู่กับการป้องกันรหัสผ่านของท่านไม่ให้ตกไปอยู่ที่มือของบุคคลอื่น ดังนั้นท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่ผู้ใดก็ตาม หากท่านยินยอมมอบรหัสของท่านแก่บุคคลอื่น ท่านจะรับผิดชอลต่อผลที่บุคคลนั้นกระทำจากการที่สามารถเข้าถึงบัญชีของท่าน บริษัทฯ แนะนำให้ท่านเปลี่ยนรหัสเป็นประจำและเก็บข้อมูลการล๊อกอินและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น


การติดต่อ LEGATOOL

  • หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อบริษัทฯ (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) ได้ผ่านทางอีเมล์ [support@LEGATOOL.com]