เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความเร็วลม ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กับงานวัดสภาพอากาศ, งานด้านอุตุนิยมวิทยา, อากาศพลศาสตร์ และการวัดปริมาตรลม นอกจากนี้เครื่องวัดความเร็วลม ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพียงแค่งานเกี่ยวกับสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ เท่านั้น แต่ยังนำไปใช้ในการคำนวณเพื่อออกแบบระบบต่าง ๆ เช่น ระบบระบายอากาศในอุโมงค์ ระบบทดสอบการบิน และการนำทางอากาศ ระบบปรับอากาศ เป็นต้น

หน่วยการวัดความเร็วลม ของเครื่องวัดความเร็วลม มีดังนี้

  • ⇛ เมตรต่อวินาที (m/s)
  • ⇛ กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/hr)
  • ⇛ ฟุตต่อนาที (ft/min)
  • ⇛ ไมล์ต่อชั่วโมง (mph)
  • ⇛ นอต (knots)

หน่วยการวัดปริมาตรลม ของเครื่องวัดความเร็วลม มีดังนี้

  • ⇛ คิวบิกฟุตต่อนาที (CFM)
  • ⇛ คิวบิกเมตรต่อนาที (CMM)
ตารางแปลงหน่วยวัดความเร็วลม
Air Velocity m/s ft/min km/h MPH knot
1 m/s 1 196.87 3.60 2.24 1.944
1 ft/min 0.00508 1 0.01829 0.01138 0.00987
1 km/h 0.2778 54.69 1 0.6222 0.54
1 MPH 0.4464 87.89 1.6071 1 0.8679
1 knot 0.5144 101.27 1.8519 1.1523 1
เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด
เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire
เครื่องวัดความเร็วลมแบบคัพ
เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Pitot tube
เช็คทิศทางของลม | ทดสอบควัน
อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความเร็วลม

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดความเร็วลม และเครื่องวัดปริมาตรลม (Anemometer)

เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)

เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) การใช้งานเครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนัก จากรูปจะเห็นว่ามีอุปกรณ์เพียง 2 ส่วน นั่นคือ กังหันที่ใช้วัดความเร็วลม และตัวเครื่อง วิธีการใช้งานเพียงหันกังไปในทิศทางของลมที่ต้องการวัด จากนั้นอ่านค่าที่หน้าจอของตัวเครื่อง แต่ในบางกรณีอาจทำให้ผู้ใช้สับสนเล็กน้อย เนื่องจากหน่วยการวัดความเร็วของลมนั้นมีหลายแบบเหลือเกิน

Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความเร็วลม ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กับงานวัดสภาพอากาศ, งานด้านอุตุนิยมวิทยา, อากาศพลศาสตร์ นอกจากนี้ Anemometer ยังสามารถวัดปริมาตรลม ได้อีกด้วย เครื่องวัดความเร็วลม ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพียงแค่งานเกี่ยวกับสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ เท่านั้น แต่ยังนำไปใช้ในการคำนวณเพื่อออกแบบระบบต่างๆ เช่น ระบบระบายอากาศในอุโมงค์ ระบบทดสอบการบิน...

เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม All in 1

สภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไดๆ เช่น โรงงานอุตตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล หรือ แม้แต่อาคารบ้านเรือน หากสภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด เช่น มาตรฐานเสียงดังในโรงงานไว้ที่ 80 เดซิเบล และหากดังเกินกว่าที่กำหนัดหรืออาจเป็นอันตรายต่อแก้วหู

เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม Environmental Meter ทำอะไรได้บ้าง

คุณภาพสิ่งเเวดล้อมคือ ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้เเก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นคือ อุณหภูมิ (Temperature)