เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Pitot tube

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Pitot tube

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Pitot tube (Pitot Tube Anemometer)เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Pitot tube หัววัดจะมีลักษณะเป็นท่อ ถูกใช้อย่างแพร่หลายกับการวัดความเร็วลมในการบิน และเป็นเครื่องมือวัดความเร็วของอากาศและก๊าซในงานอุตสาหกรรม pressure ซึ่ง sensor ประเภทนี้จะมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับการวัดลมที่แรงมาก ๆ และ ลมที่ร้อน หรือเย็นมาก

เลือกซื้อตาม

2 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

2 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List