ประแจทอร์ค | ประแจวัดแรงบิด

ประแจวัดแรงบิด (ประแจ Torque) เป็นประแจที่จะบอกให้ผู้ใช้งานทราบถึงค่าแรงบิดที่เราได้ทำการไขประแจ เพื่อให้ผู้ใช้งานควบคุมมาตรฐานได้ ในหมวดนี้เราจะมีสินค้าอยู่ 3 ประเภทหลักได้แก่

ประแจวัดแรงบิดดิจิตอล (Digital torque wrenches) ประแจวัดแรงบิดแบบดิจิตอล เรามีจำหน่ายทั้งแบบ สามารถถอดเปลี่ยนหัวประแจได้ (Interchangeable Head) และแบบถอดเปลี่ยนหัวประแจไม่ได้ (Fixed Head) โดยเมื่อถึงค่าการวัดที่กำหนดจะมีเสียงและไฟเตือน ในการเลือกซื้อลูกค้าต้องทราบว่าต้องการช่วงการวัดที่เท่าไหร่ ตัวประแจสามารถปรับหน่วยการวัดได้ N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm สามารถบันทึกผลการวัดและนำผมการวัดที่ได้ถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ได้ด้วย

เครื่องทดสอบประแจทอร์ค (Torque testers) เครื่องวัดแรงบิดดิจิตอล สำหรับงาน Management ใช้ในการตววจสอบค่าแรงบิดว่าถูกต้องตามมาตรฐาน และมีความเที่ยงตรงอยู่หรือไม่ สามารถบันทึกข้อมูลได้ ตัวเครื่องทดสอบแรงบิดมาพร้อมมาพร้อมใบ Calibration Certificate จากโรงงาน

หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด (Addition head available) หัวเปลี่ยนสำหรับประแจวัดแรงบิดนั้นต้องใช้งานร่วมกับประแจวัดแรงบิดแบบ ประแจวัดแรงบิดแบบเปลี่ยนหัวได้ Interchangeable Head โดยในการเลือกซื้อหัวประแจลูกค้าต้องดูขนาดของ The Size of End fitting ว่าเป็นขนาดใดระหว่าง 9x12mm หรือ 14x18mm มีขนาดตรงกันกับขนาดของประแจที่ลูกค้ามีอยู่หรือไม่ เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการนำไปใช้งาน

ประแจวัดแรงบิดดิจิตอล
เครื่องทดสอบประแจทอร์ค
หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด

บทความเกี่ยวกับประแจทอร์ค | ประแจวัดแรงบิด (Digital torque testers)

วิธีเลือกหัวประแจวัดแรงบิด สำหรับรุ่น WSC Series และ WES Series

ประแจวัดแรงบิดยี่ห้อ Eclatorq รุ่น WSC Series และรุ่น WES Series ซึ่งทั้ง 2 Series นี้สามารถเปลี่ยนหัวประแจได้ โดยหัวประแจวัดแรงบิดหรือตัวประแจวัดแรงบิดเอง มีหลากหลายรุ่นและหลากหลายขนาดโดยมีวิธีการเลือกดังนี้