เครื่องวัดลำดับเฟส

เครื่องวัดลำดับเฟส

เครื่องวัดลำดับเฟส (PHASE DETECTOR) เป็นเครื่องมือวัดที่จำเป็นสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟส เนื่องจากหากเรียงลำดับเฟสไม่ถูกต้อง จะทำให้มอเตอร์มีการหมุนผิดทิศทาง ฉะนั้นเครื่องวัดลำดับเฟส จึงถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการเรียงลำดับนั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะลำดับเฟสที่ถูกต้อง สามารถเรียงได้ ดังตัวอย่างด้านล่าง

ลำดับเฟสบวก
R → S → T
S → T → R
T → R → S

ลำดับเฟสลบ
R → T → S
S → R → T
T → S → R

ทั้งนี้ในการเลือกใช้เครื่องวัดลำดับไฟสามเฟส ผู้ใช้งานจะต้องคำนึงถึงเเรงดันไฟฟ้าของระบบที่จะใช้วัดเป็นอันดับเเรก ซึ่งทาง บริษัท เลกะคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ได้คัดสรรค์แต่สินค้าที่มีคุณภาพ

เลือกซื้อตาม

7 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

7 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List