เครื่องทดสอบไฟฟ้ารั่ว

เครื่องทดสอบไฟฟ้ารั่ว

เครื่องทดสอบไฟฟ้ารั่ว จัดเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับวัดค่ากระแสที่รั่วไหลออกมาจากในวงจร หรือ ในระบบไฟฟ้า โดยคิดค้นออกมาเพื่อให้สามารถวัดค่ากระแสได้อย่างแม่นยำ และ มีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับสายไฟโดยตรง ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยเมื่อต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องจักร เครื่องทดสอบไฟรั่วจึงจัดเป็นเครื่องมือวัดสำหรับทุกคนที่ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ สายงานทางวิศวกรรมที่ควรมีไว้ติดตัวก่อนที่จะทำงานด้านไฟฟ้า

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ซึ่งการจับต้องอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้า จะต้องทำโดยอาศัยเครื่องมือ, อุปกรณ์ และวิธีการที่ถูกต้องโดยขณะที่ทำงานต้องมั่นใจว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือเครื่องมือที่ใช้อยู่สัมผัสกับส่วนอื่นของอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟด้วยความพลั้งเผลอ และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

เลือกซื้อตาม

5 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

5 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List