ปากกาวัดไฟ ที่ตรวจไฟรั่ว

ปากกาวัดไฟ ที่ตรวจไฟรั่ว

ปากกาวัดไฟ ที่ตรวจไฟรั่ว จัดเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับวัดค่ากระแสที่รั่วไหลออกมาจากในวงจร หรือ ในระบบไฟฟ้า โดยคิดค้นออกมาเพื่อให้มีขนาดที่กะทัดรัด, พกพาสะดวก และ มีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับสายไฟโดยตรง ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยเมื่อต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องจักร จึงจัดเป็นเครื่องมือวัดสำหรับทุกคนที่ทำงานด้านไฟฟ้า หรือ สายงานทางวิศวกรรมที่ควรมีไว้ติดตัวก่อนที่จะทำงานด้านไฟฟ้า

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ซึ่งการจับต้องอุปกรณ์ที่มีไฟฟ้า จะต้องทำโดยอาศัยเครื่องมือ, อุปกรณ์ และวิธีการที่ถูกต้องโดยขณะที่ทำงานต้องมั่นใจว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือเครื่องมือที่ใช้อยู่สัมผัสกับส่วนอื่นของอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟด้วยความพลั้งเผลอ และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

เลือกซื้อตาม

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List