เทอร์โมไฮโกรกราฟ

เทอร์โมกราฟ เครื่องวัดอุณหภูมิ

เทอร์โมไฮโกรกราฟ หรือ เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแบบไขลาน เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิความชื้นที่ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมหรือขนสัตว์ ที่ทำการล้างไขมันออกแล้ว ซึ่งเส้นผมหรือขนสัตว์จะมีการยืดหดตัวจากค่าความชื้นในอากาศ โดยทั่วไปเทอร์โมกราฟจะถูกออกแบบให้สามารถวัดค่าได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้น

สำหรับ Thermohygrograph นั้นสามารถบันทึกข้อมูลได้ด้วยระบบ Revolving Cylinder ที่สามารถบันทึกข้อมูลต่เนื่องได้ยาวนานถึง 30 วัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ และเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟได้

เลือกซื้อตาม

7 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

7 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List