ไฮโกรมิเตอร์สำหรับติดตั้ง | เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับติดตั้ง

ทรานสมิตเตอร์วัดความชื้นอากาศแบบติดตั้ง
เครื่องวัดอุณภูมิความชื้นแบบไร้สาย