เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสงเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณความเข้มข้นของแสง หน่วยของการวัดแสง มีหน่วยเป็นลักซ์ (Lux) หรือ ฟุตแคนเดิล (Foot candle) ลักซ์ คือความเข้มของแสงทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวขนาดหนึ่งตารางเมตร จากแหล่งกำเนิดแสงระยะหนึ่งฟุต เครื่องวัดแสงจะวัดปริมาณของแสงโดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณแสง (Photodetector) ซึ่งจะถูกวางตั้งฉากกับแหล่งกำเนิดแสงเพื่อการรับแสงได้ดีที่สุด ค่าที่ได้จากอุปกรณ์รับสัญญาณแสงจะถูกแสดงแก่ผู้ใช้งานผ่านทางเครื่องมือวัดแบบอนาล็อกหรือแบบดิจิตอล

ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องวัดแสง
  • 1. เซ็นเซอร์ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องวัดแสง เซ็นเซอร์คือโฟโตอิเล็กทริกเซลล์ที่แปลงคลื่นแสงเป็นประจุไฟฟ้า เซ็นเซอร์รับแสงจะถูกติดตั้งอยู่ภายในโดมพลาสติกสีขาวที่ทำหน้าที่รับแสงจากหลายทิศทาง
  • 2. จอแสดงผล เครื่องวัดแสงจะต้องมีจอแสดงผลเพื่อแสดงค่าที่ได้จากการวัด เครื่องวัดแสงแบบอะนาล็อกใช้เข็มส่วนแบบดิจิตอลใช้แอลซีดีแสดงผลการวัด
  • 3. ส่วนประมวลผล ทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์รับแสงแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลและส่งต่อให้กับจอแสดงผลหรือเอาท์พุทอื่นๆ
  • 4. ฝาครอบ โดยทั่วไปทำจากพลาสติกหรือยางสีดำ เพื่อปกป้องเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่บอบบางและแตกหักได้ง่าย
เครื่องวัดแสงลักซ์
เครื่องวัดแสงยูวี
เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดแสง (Light meters)

Light color source for LED | หลอดไฟ LED กับการวัดแสง

Light-emitting Diode หรือที่เรียกชื่อย่ออย่างแพร่หลายว่า LED คืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดนึง ที่จัดอยู่ในจำพวกไดโอด(diode) สามารถเปล่งแสง และมีคลื่นความถี่ต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันสามารถแบ่ง LED ได้ 2 ประเภทคือ 1. แบบ Lamp Type, 2. แบบ Surface Mount Type (SMD) ซึ้ง LED มีประสิทธิภาพการให้แสงสว่างที่สูงว่าหลอดไส้ และให้ทิศทางแสงสว่างเฉพาะด้าน

โซล่าเซลล์ คืออะไร

โซล่าเซลล์ (solar cell) หรือที่เรียกกันว่า เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงที่ตกกระทบวัตถุที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ หรือ ไฟฟ้าที่มาจากเเสงนั่นเอง โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) มีอายุการใช้งานประมาณ 20-25 ปี และจะผลิตไฟฟ้าในขณะที่มีเเดดตอนกลางวัน เก็บไว้ในเเบตเตอร์รี่ ซึงไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) จะเป็นไฟฟ้ากระเเสตรง

เราวัดความเข้มแสงอาทิตย์อย่างไร

ราวัดความเข้มแสงอาทิตย์อย่างไร พลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ ความสําคัญของดวงอาทิตย์ ไม่ เพียงแต่เป็ นศูนย์กลางของระบบสุริ ยจักรวาล ดวงอาทิตย์ยังเป็ นแหล่งพลังงานสําคัญของโลก พลังงานนีเป็ นต้นกําเนิดของวัฏจักรของสิงมีชีวิต ทําให้เกิดการหมุนเวียนของนํ าและธาตุต่างๆ ดวงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานได้ถึง 3.8 x 1023 กิโลวัตต์

UVA และ UVB คืออะไร

UVA และ UVB คืออะไร พลังงานที่ปล่อยมาจากดวงอาทิตย์จะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึงเรียกว่า รังสีดวงอาทิตย์ หรือ รังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation) การกระจายรังสีดวงอาทิตย์ทีตกกระทบเหนือ บรรยากาศของโลก (Extraterrestrial Radiation) เรียกว่า รังสีทีนอกโลก ซึงประกอบด้วย ช่วง คลื่นสั้น ตั งแต่ 290-300 นาโนเมตร ถึง 97 เปอร์เซ็นต์ส่วนของรังสีนอกโลกทีผ่านชั นบรรยากาศ มาถึงผิวโลก

ลักซ์มิเตอร์คือเครื่องวัดปริมาณของแสงที่มองเห็น (ความสว่าง)

ลักซ์มิเตอร์คือเครื่องวัดปริมาณของแสงที่มองเห็น (ความสว่าง) ลักซ์มิเตอร์ คือเครื่องวัดปริมาณของแสงที่มองเห็น (ความสว่าง) ในพื้นที่ที่กำหนดทดสอบ สว่างจะแสดงในหน่วยของ LUX (ตัวชี้วัด) และเทียนเท้า (อังกฤษ) Lux เป็นหน่วยมาตรฐานของการวัดความเข้มของแสง (ซึ่งยังสามารถเรียกว่า “ความสว่าง” หรือ “ความสว่าง”) 1 ลักซ์มีค่าเท่ากับความสว่างของพื้นผิวหนึ่งเมตรห่างจากเทียนเดียว

แนะนำแอปพลิเคชั่น GENNECT Cross สำหรับเครื่องมือวัด HIOKI ที่มี Bluetooth®︎

แอปพลิเคชั่น GENNECT Cross คืออะไร ? GENNECT Cross คือ แอปพลิเคชั่นที่ทำให้เครื่องมือวัดของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องมือวัดแบรนด์ HIOKI ที่สามารถรับส่งสัญญาณ Bluetooth®︎ ได้ และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ FREE! (รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android)