เครื่องวัดแสงลักซ์

เครื่องวัดแสงยูวี

เครื่องวัดแสงลักซ์ (Lux Meter) คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงมีหน่วยเป็น ฟุตแคนเดิล(fc), ลักซ์ (Lux) หรือ cd/m² เครื่องวัดแสงบางประเภทจะมีการติดตั้งหน่วยความจำเอาไว้ภายในตัวเครื่อง เพื่อบันทึกข้อมูล (Data-logger) และนำเข้ามูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การวัดความเข้มของแสงภายในสำนักงาน, โรงงาน, สถานศึกษา, สถานประกอบการต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การถ่ายภาพมักจะใช้เครื่องวัดแสงเพื่อกำหนดการเปิดรับแสงที่เหมาะสม เครื่องวัดแสงมีทั้งแบบดิจิตอล หรืออะนาล๊อกซึ่งจะช่วยให้ช่างถ่ายภาพกำหนดความ เร็วของชัตเตอร์และ F-number สำหรับการเปิดรับแสงที่เหมาะสม นอกจากนี้เครื่องวัดแสงยังถูกใช้ในงานด้านภาพยนตร์ และการออกแบบฉากเพื่อกำหนดระดับแสงที่เหมาะสมสำหรับฉาก หรืองานด้านการจัดแสงเพื่อลดปริมาณของแสงที่ไม่ต้องการทั้งภายในอาคารและนอก อาคารอีกด้วย เลกะทูลของเรามีให้เลือกซื้อหลายรูปแบบทั้งขนาดพกพา และแบบบันทึกข้อมูล

เลือกซื้อตาม

Items 1-24 of 30

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
หน้า
แสดงแบบ Grid List
 1. Hioki-FT3424 เครื่องวัดแสงลักซ์

  ฿18,490.00
  Out of stock now
  Out of stock now
 2. Lutron PLX-111 เครื่องวัดแสง

  ฿2,900.00
  Out of stock now
  Out of stock now
 3. Lutron LX-114S เครื่องวัดแสง LED

  ฿4,600.00
  Out of stock now
  Out of stock now
 4. Tenmars TM-720 เครื่องวัดแสง

  ฿2,300.00
  Out of Stock Now
  Out of Stock Now
 5. Tenmars TM-209 Series เครื่องวัดแสง LED

  เริ่มต้นที่ ฿5,200.00
 6. CENTER-530 เครื่องวัดแสง

  ฿4,900.00
  Pre-Order 30-60 days

Items 1-24 of 30

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
หน้า
แสดงแบบ Grid List