เกาส์มิเตอร์ & เทสล่ามิเตอร์

เกาส์มิเตอร์ & เทสล่ามิเตอร์

เกาส์มิเตอร์ & เทสล่ามิเตอร์ จัดเป็นเครื่องมือวัดประเภทหนึ่ง ที่หลัก ๆ ใช้สำหรับวัดความแรงของแม่เหล็ก โดยมีหน่วยของการวัดแม่เหล็ก เป็น gauss (G, Gs), milli tesla (mT) และ Tesla (T)

เกาส์มิเตอร์ & เทสล่ามิเตอร์ ส่วนใหญ่นั้นจะใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ใช้ในการวัดความแรงแม่เหล็กที่ใช้ดูดเศษโลหะในไลน์ผลิต หรือ เครื่องจักรที่ใช้แม่เหล็กในการจับยึดสิ่งของ เป็นต้น

เลือกซื้อตาม

7 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

7 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List