เครื่องวัดความชื้นวัสดุ

ความชื้นของวัสดุ สามารถบ่งบอกให้ทราบว่าวัสดุนั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ อายุการเก็บรักษานานเท่าใด และปริมาณหรือน้ำหนักที่แท้จริงเท่าไหร่ ซึ่งเครื่องวัดความชื้นจะสามารถให้คำตอบนี้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

ประเภทของการวัดความชื้นวัสดุ

⇛ การวัดความชื้นวัสดุแบบทำลายพื้นผิว (Pin Moisture Meter) จะใช้หลักการทำงานที่เรียกว่า "Electrical Resistance" ซึ่งเราจะสามารถทราบค่าความชื้นได้โดยการทิ่มโพรบคู่เข้าไปในวัสดุ จากนั้นจะมีกระแสไฟฟ้าเล็กน้อยวิ่งผ่านไปมาระหว่างโพรบคู่ ด้วยองค์ประกอบของความชื้นภายในวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี จึงส่งผลให้เกิดความต้านทานขึ้น ซึ่งค่าความต้านทานนี้ก็จะแปรผันไปตามปริมาณความชื้น คือ ความต้านทานสูง = ปริมาณความชื้นต่ำ และ ความต้านทานต่ำ = ปริมาณความชื้นสูง ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะให้ค่าความแม่นยำที่แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุโดยที่ความหนาของวัสดุไม่มีผลต่อความแม่นยำ

Pin Moisture Meter

⇛ การวัดความชื้นวัสดุแบบไม่ทำลายพื้นผิว (Pinless Moisture Meter) ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ใช้หลักการที่เรียกว่า "Electromagnetic Wave Technology" ซึ่งเราจะสามารถทราบค่าความชื้นได้โดยไม่ต้องเจาะหรือทำลายเนื้อวัสดุ โดยเซนเซอร์จะทำการส่งคลื่นสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นในบริเวณผิววัสดุที่อยู่ภายใต้เซนเซอร์ และทำการสแกนพื้นผิววัสดุ เพื่อให้ได้ค่าประมวลผลปริมาณความชื้น (Moisture Content) ที่แปรผันคามค่าความชื้นอากาศสัมพัทธ์ หรือเรียกว่า "ค่าเปอร์มิตติวิตี้สัมพัทธ์" เป็นการบอกสภาพความทนทานของวัสดุในสภาพแวดล้อม

Pinless Moisture Meter
เครื่องวัดความชื้นไม้
เครื่องวัดความชื้นดิน
เครื่องวัดความชื้นกระดาษ
เครื่องวัดความชื้นข้าว | ธัญพืช | ผงแป้ง
เครื่องวัดความชื้นคอนกรีตและปูน
เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
กล้องถ่ายภาพความชื้น
อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความชื้นวัสดุ

บทความเกี่ยวกับ เครื่องวัดความชื้นวัสดุ

ความชื้นสำหรับทาสีผนังปูน | Concrete & Mortar Moisture Meters

การวัดความชื้นคอนกรีต ความชื้นปูน มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการทาสีอาคาร บ้าน ผนัง และเครื่องมือสำหรับวัดความชื้นคอนกรีตและปูนนั้น คือ Concrete & Mortar Moisture Meters หรือ Protimeter ที่มักเรียกกัน มีหลักการวัดค่าความชื้นจากอัตราการไหลผ่านของไอออนที่ผิวคอนกรีต โดยผิวคอนกรีตจะมีลักษณะเป็นรูพรุน เพื่อให้เกิดการดูดซับ หรือซึมผ่านของน้ำ

การวัดความชื้นข้าว

การวัดความชื้นเมล็ดข้าวจำเป็นยังไง แล้วทำไมถึงต้องวัด? ความชื้นในเมล็ดข้าวมีความสำคัญมากในการซื้อขายข้าวเพราะปริมาณความชื้นในเมล็ดข้าวมีผลโดยตรงต่อน้ำหนัก คุณภาพ และการเก็บรักษา โดยตลาดกลางการเกษตร สหกรณ์การเกษตร โรงสี จะตรวจสอบน้ำหนัก ความชื้น คุณภาพข้าว เพื่อกำหนดราคาซื้อขาย ดังนั้นหากข้าวที่กำลังนำไปขายมีความชื้นที่สูงกว่ากำหนดจะถูกหักราคา หรือลดน้ำหนัก

ความชื้นกับคุณสมบัติไม้

ความชื้นกับคุณสมบัติไม้ โดยทั่วไปเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าไม้ยืดและหดตัวอยู่เป็นประจำ เช่น ประตูหรือหน้าต่างบานไม้ ที่บางครั้งเปิดไม่ได้หรือว่ามีความฝืดเวลาที่เราเปิดในบางช่วงฤดูหรือเวลา โดยการยืดหดตัวของไม้นั้นมากจากความชื้นที่เปลี่ยนแปลงทำให้คุณสมบัติของไม้นั้นเปลี่ยนแปลงโดยความชื้นที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณสมบัติของไม้เปลี่ยนแปลง

การทดสอบความชื้นพื้นปูนรุ่น CME4 Moisture Content ก่อนการทาสีอีพ็อกซี่

การทดสอบความชื้นพื้นปูนรุ่น CME4 Moisture Content ก่อนการทาสีอีพ็อกซี่ การทดสอบความชื้นพื้นปูน Moisture Content ของพื้นปูนก่อนการทาสีอีพ็อกซี่นั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ หากเราไม่รู้หรือไม่มีการทดสอบความชื้นของคอนกรีตแล้ว การทาสีอีพ็อกซี่หรือสีอื่นลงไปก็มีแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดการหลุดร่อนและสร้างปัญหา

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น Moisture Balance

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น Moisture Balance ทำไมต้องวิเคราะห์ความชื้นของวัสดุ เพราะวัสดุมีความชื้นเป็นส่วนประกอบ ซึ่งปริมาณความชื้นดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงกับวัสดุนั้นๆ ดังนั่นเมื่อเรานำวัสดุต่างๆ มาใช้งานจึงต้องมีการคำนึงถึงเนื่องจากมีผลกระทบเช่น เช่น ■ ระยะเวลาการเก็บรักษา ■ การจับตัวของผงแป้ง ■ ปัจจัยในขบวนการผลิต การวิเคราะห์หาความชื้น จึงเป็นการตรวจสอบอย่างหนึ่ง ที่มีความสำคัญมาก เพราะปริมาณ

เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก

เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก วิธีการวัดค่าความจุไฟฟ้าของเมล็ดพืช (Dielectric Methods, Capacitance) เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก วิธีการวัดค่าความจุไฟฟ้าของเมล็ดพืช (Dielectric Methods, Capacitance) ค่าความจุไฟฟ้าของวัสดุขึ้นอยู่กับค่าความชื้นและความสามารถของตัวเก็บประจุ (condensor) หรือค่าความจุไฟฟ้าเป็นผลมาจากคุณสมบัติไดอิเลคตริคของวัสดุที่ใส่อยู่ระหว่างแผ่นคู่ขนานของตัวเก็บประจุ โดยวัสดุที่มีความชื้น

การวัดความชื้นวัสดุแบบไม่ทำลายพื้นผิว(Pinless Moisture Meter) ด้วยเทคโนโลยี

การวัดความชื้นวัสดุแบบไม่ทำลายพื้นผิว(Pinless Moisture Meter) ด้วยเทคโนโลยี Electromagnetic Wave Technology การวัดความชื้นแบบไม่ทำลายพื้นผิว เป็นเทคโนโลยีใหม่นี้ใช้หลักการทำงาน ที่เรียกว่า “Electromagnetic Wave technology “ซึ่งเราจะสามารถทราบค่าความชื้นได้ โดยไม่ต้องเจาะ หรือทำลาย

การวัดความชื้นวัสดุแบบทำลายพื้นผิว (Pin Moisture Meter) ด้วยเทคโนโลยี Resistance Technology

การวัดความชื้นแบบทำลายพื้นผิว จะใช้หลักการทำงาน ที่เรียกว่า “electrical resistance “ซึ่งเราจะสามารถทราบค่าความชื้นได้ โดยการทิ่มโพรบคู่ เข้าไปในวัสดุ จากนั้นจะเกิดกระแสไฟฟ้าน้อย ๆ วิ่งผ่านไปมาระหว่างโพรบคู่ เนื่องจากภายในเนื้อวัสดุมีความชื้นเป็นองค์ประกอบและความชื้นก็ทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีส่งผลให้เกิดความต้านทานขึ้น ซึ่งค่าความต้านทานนี้ก็จะแป

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นด้วยเทคโนโลยี NIR (NIR Moisture Analyzer)

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นด้วยเทคโนโลยี NIR (NIR Moisture Analyzer) เป็นวิธีการวิเคราะห์โมเลกุลที่ไม่ทำลาย ตัวอย่าง โดยอาศัยการตรวจวัดปริมาณแสงที่ถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างเป็นวิธีการที่ให้ผลที่ดีและรวดเร็ว ถูกนำมาใช้ในการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

กล้องถ่ายภาพความชื้น(Imaging Moisture Meter FLIR MR 160)

กล้องถ่ายภาพความชื้น(Imaging Moisture Meter FLIR MR 160) กล้องสแกนภาพความชื้นแบบ2 in 1 เพื่อช่วยในการสแกนหาเป้าหมายความชื้นได้อย่างรวดเร็วและสามารถตรวจวัดและวิเคราะห์การอ่านค่าร่วมกับ Pinless Sensor โดยใช้หลักการของ Electromagnetic Wave technology ที่ไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ และยังมี Probe แบบPin probe รวมอยู่ในอุปกรณ์มาตรฐาน ไว้สำหรับวัดความชื้นเฉพาะจุด