เครื่องวัดแรงดัน

ความดัน (Pressure) เป็นปริมาณชนิดหนึ่งในทางฟิสิกส์ คือกลุ่มพลังงานของแรงดันที่รวมตัวเป็นกลุ่มก้อน โดยมีอัตราส่วนระหว่างแรงที่กระทำในแนวตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ซึ่งกระทำโดย ของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส

▼ หน่วยแรงดันต่างๆ มีดังนี้
 • ⇛ psi ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 • ⇛ ftH2O ฟุตน้ำ
 • ⇛ oz/in ออนซ์ต่อตารางนิ้ว
 • ⇛ Mpa เมกะปาสคาล
 • ⇛ kPa กิโลปาสคาล
 • ⇛ inHg นิ้วปรอท
 • ⇛ atm บรรยากาศมาตรฐาน
 • ⇛ kg/cm2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
 • ⇛ mmHg มิลลิเมตรปรอท
 • ⇛ bar บาร์
 • ⇛ cmH2O เซนติเมตรน้ำ
 • ⇛ inH2O นิ้วน้ำ
 • ⇛ mbar มิลลิบาร์
▼ ตารางแปลงหน่วยความดัน | แรงดัน (Pressure Conversion Table)

ตารางแปลงหน่วยความดัน | แรงดัน (Pressure Conversion Table)

เครื่องวัดแรงดัน
เครื่องบันทึกค่าแรงดัน
มานอมิเตอร์
เครื่องวัดสูญญากาศ
เกจวัดน้ำยาแอร์
เซนเซอร์ | ทรานสมิตเตอร์วัดแรงดัน
เครื่องวัดแรงดึง แรงผลัก
เครื่องวัดความตึง
แผ่นทดสอบแรงกดทับ

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดแรงดัน (Pressure Meter)

ตารางแปลงหน่วยความดัน/ตารางแปลงหน่วยแรงดัน Pressure Conversion Table

ตารางแปลงหน่วยความดัน/ตารางแปลงหน่วยแรงดัน Pressure Conversion Table รายละเอียดตามตารางด้านล่าง หน่วยแรงดัน ■ psi : ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ■ kPa : กิโลปาสคาล ■ kg/cm2 : กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ■ cm of H2O : น้ำเซนติเมตร ■ inches of Hg : นิ้วปรอท ■ mm of Hg : มิลลิเมตรปรอท ■ inches of H2O : นิ้วน้ำ ■ atmospheres : บรรยากาศมาตรฐาน ■ bar : บาร์ ■ mbar : มิลลิบาร์ ■ Mpa : เมกะปาสคาล