เครื่องวัดแรงดึงแรงผลัก

เครื่องวัดแรงดึงแรงผลัก

เครื่องวัดแรงดึง แรงผลัก (Force Gauges) เคือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดแรงระหว่างการทดสอบการดึงหรือการผลัก นิยมใช้ในงานด้านการวิจัยและพัฒนา, ห้องแล็บ, การควบคุมคุณภาพ, การผลิต และในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งแบบดิจิตอล และ อนาล็อก ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานแต่ละประเภท

เลือกซื้อตาม

16 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

16 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List