แท่นทดสอบแรงดึงแรงผลัก

แท่นทดสอบแรงดึงแรงผลัก

แท่นทดสอบแรงดึงแรงผลัก (Force Gauges Stands) เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวัดแรงดึง แรงผลัก สามารถวัดค่าได้ด้วยตัวเองและใช้งานร่วมกับเครื่องวัดแรงดึง แรงผลัก และอุปกรณ์เสริม ซึ่งมีทั้งแบบดิจิตอล และ อนาล็อก ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานแต่ละประเภท

เลือกซื้อตาม

10 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

10 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List